Sol·licitud de convenis 2014

El teixit associatiu local desenvolupa una tasca molt important a la dinàmica social, cultural, educativa i de temps de lleure a la nostra ciutat.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí aposta per fomentar el treball conjunt amb la ciutadania organitzada i la formalització de convenis de compromís mutu per al desenvolupament de serveis i activitats en benefici de la col·lectivitat del municipi.

Per aquest motiu, en Junta de Govern s’han aprovat les BASES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS 2014.

S’hi recullen tots els conceptes subvencionables des dels diferents àmbits d’actuació com és la participació ciutadana, l’esport, l’educació i família, l’acció social i polítiques d’igualtat, el medi ambient, joventut, solidaritat i cooperació, gent gran i sanitat.

Aquí us podeu descarregar la fitxa de model projecte 2014 que cal presentar omplerta abans del dia 10 de gener de 2014 per part de les entitats que optin a rebre subvenció i/o signar conveni per al seu projecte anual.

Recordeu també que s’han de haver presentat prèviament la justificació econòmica i la memòria de l’any en curs (a excepció d’aquelles entitats que tinguin un altres dates establertes al seu conveni anual)que La justificació econòmica i la memòria són importants per poder fer balanç de com ha anat el projecte d’un any que finalitza.

Posem a l’abast de la vostra entitat tota la documentació necessària que pot ajudar-vos molt a fer aquesta feina de tancament del vostre projecte.

Totes les entitats que heu tingut subvenció o conveni per a l’any 2013, recordeu que és imprescindible la presentació d’aquesta documentació dins dels terminis establerts a cadascun dels vostres convenis.

RECORDATORI:
Les factures justificatives que presenteu han de ser les originals signades i amb segell de l’entitat, juntament amb les còpies d’aquestes per poder-les compulsar.

LLOC : A la Recepció de l’Àrea de Serveis a la persona. (Avinguda Barcelona nº 41)
HORARI: Dilluns a divendres de 09:00 hores a 14:00 hores / dilluns i dimecres de 17:00 hores a 18:30 hores

Subvenció Carnaval Sant Joan Despí 2014

Si l’1 de març de 2014 voleu participar com a comparsa a la Rua de Carnaval, aquí us podeu descarregar la fitxa d’inscripció a la Rua i el model per a demanar una subvenció.

Teniu fins al 14 de gener de 2014 per a entregar la documentació.