Presentació

Presentació de l’Alcalde

Despientitats. El portal d’entitats de Sant Joan Despí

La incorporació de les noves tecnologies a tots els àmbits de la nostra vida és una realitat. Garantir l’accés de tots i totes a aquesta nova forma de coneixement i intercanvi de la informació és un dels principals objectius de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, que des de fa anys treballa per dotar les entitats de les eines que els permetin entrar en una nova era, la de la “ciutat digital”.

Despíentitats és un portal promogut per l’Ajuntament de Sant Joan Despí, amb l’objectiu d’integrar i dinamitzar la vida associativa del nostre municipi.

Despíentitats preten reunir en una sola web els recursos a Internet de les nostres entitats, facilitant l’accés i l’intercanvi d’informació entre entitats i amb els ciutadans i ciutadanes, alhora que es vincula al conjunt de la xarxa associativa de la província.

Antoni Poveda
Alcalde de Sant Joan Despí

EL PAID, espai obert a les entitats per treballar les noves tecnologies

Ubicat al casal d’entitats Picasso, amb el PAID, les entitats integrades al portal d’entitats disposaran d’un espai de tutoria personalitzada on poder resoldre tots els dubtes relacionats amb els seus webs associatius. També oferirà a les entitats un servei d’assessorament i un banc de recursos sobre comunicació, que pretén ajudar-les a millorar la manera com donen a conèixer les seves activitats als seus socis, la ciutadania, els mitjans de comunicació i les institucions.

Així, Despientitats passarà de ser un portal d’entitats a convertir-se en un servei de suport a les entitats en tot allò referent a les noves tecnologies.

El projecte PAID és fruit de la col·laboració entre l’Administració local i el teixit associatiu del nostre municipi, cogestionat en aquest cas per l’Ajuntament i l’entitat Trimatge, que treballa en el territori des de l’any 2004 dins de l’àmbit de la comunicació i les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) per al món associatiu.